List Jakuba

Kurs indywidualny z E-trenerem
50 dni
107 uczestników
Materiały do pracy indywidualnej i dyskusji
Silne ukierunkowanie na zastosowanie w codziennym życiu

Zapraszamy Cię do kursu, który inspiruje do skupienia uwagi na wierze, która ma mieć odniesienie do życia codziennego. Kurs motywuje do prześwietlenia wielu sfer życia przez pryzmat Słowa Bożego zawartego w Liście św. Jakuba, aby w konsekwencji móc je zastosować i doświadczać radości płynącej z więzi z Bogiem oraz relacji z innymi w życiu codziennym.

Zaczerpnij świeżości pochodzącej ze Słowa Bożego, aby prowadzić codzienne życie pełne pokoju i radości.

Jeśli chcesz uczestniczyć w tym kursie w grupie kilku osób kliknij tutaj .