Jak się modlić? Każdy może się modlić!

Każdy może się modlić

Warto zacząć już dziś, bez względu na to jak się czujesz i z czym się zmagasz. Bóg czeka na Ciebie i pragnie być blisko z tobą.

Jak się modlić?
Rozpocznij

Dlaczego warto?

Poznasz Boga, który chce być blisko ciebie
Odkryjesz nowy wymiar modlitwy, jako rozmowy
Będziesz mógł porozmawiać z E-trenerem

Więcej informacji

Czy chciałbyś, aby Twoja modlitwa była czasem spotkania z Osobą pełną miłości i mądrości? 

Tą osobą jest Bóg, który opisany jest w Biblii. On wie wszystko na Twój temat. On stworzył wszechświat i ma wszystko pod swoją kontrolą. Zna także wszystkie okoliczności, które mają wpływ na Twoje życie! Z kursu do którego cię serdecznie zapraszamy, dowiesz się:

  • Jak nawiązać więź z Bogiem?
  • Co to jest modlitwa?
  • Czego mogę się nauczyć od Jezusa?
  • Jakie modlitwy wysłuchuje Bóg?
  • Jak zacząć się modlić?

Każde spotkanie z Nim wypełnia pokojem! Każde spotkanie z Nim wypełnia Jego doskonałą miłością! Odkrycie tego będzie dla Ciebie wielkim zachęceniem. Warto żyć blisko z Bogiem na każdy dzień!

Opinie o kursie

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest E-trener i jaka jest jego rola w kursie?
E-Trener to osobisty asystent, który bezinteresownie angażuje się w towarzyszenie innym w ich duchowej podróży do poznania osoby Jezusa, zawierzenia Mu swojego życia i podążania za Nim w codziennym życiu. E-Trenerami są osoby, które starannie przygotowały się do towarzyszenia innym w kursach i są zobowiązane do zachowania poufności korespondencji.
Więcej: Kategoria: Poznaj
Więcej: Typ kursu: Z e-Trenerem
Więcej: Tematyka: Więź z Bogiem