Ruch Chrześcijański Mt28
3 Kursy
Ugruntowanie wiary
Wróć

Ugruntowanie wiary

Kurs indywidualny z E-trenerem
Bez ograniczeń czasowych
Wzrastaj
22 uczestników
Obecnie nie można zapisać się na kurs
Bez dobrego zakorzenienia, roślina nie może się rozwijać. Dowiedz się, jak zapuścić korzenie swojej wiary w Jezusie Chrystusie i jak rozwijać z Nim więź każdego dnia.

W siedmiu częściach kursu dowiesz się m.in.:

  • kim jesteś w Bożych oczach i co posiadasz jako chrześcijanin;

  • jak możesz spędzać czas z Bogiem, rozmawiać z Nim i poznawać Jego Słowo (otrzymasz materiały z praktycznymi wskazówkami);

  • jak doświadczać Bożego przebaczenia;

  • skąd brać siły do życia zgodnego z Bożą wolą.

W przyjaznej atmosferze e-trener będzie cię wspierał w pogłębianiu znajomości i zrozumienie Słowa Bożego.

Kurs Ugruntowanie wiary został przygotowany przez Agape.pl - projekt Ruchu Chrześcijańskiego Mt28.