Jak czytać Biblię? - Kursy.SzukajacBoga.pl - Z Bogiem możesz zmienić swoje życie na lepsze!

Obserwacja:

Jezus przyszedł do Synagogi i spotkał tam człowieka z uschłą ręką. Taka choroba musiała być bardzo trudna i kłopotliwa w codziennym życiu. Był szabat, czyli dzień, w którym Żydzi nie mogli wykonywać żadnej pracy. Z kontekstu poprzedniego rozdziału wynika, że za Jezusem szli również faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy chcieli przyłapać go na jakimś potknięciu. Jezus, widząc chorego, uzdrowił jego rękę, pomimo tego, że był szabat. Zagniewał i zasmucił się, że serce faryzeuszy - religijnych przywódców narodu - było twarde i nieczułe na potrzebę chorego.

Interpretacja: 

Jezus pokazuje, że religijne zasady nie powinny przeszkodzić w okazaniu miłości i pomocy.

Zastosowanie: 

  • Bądź otwarty na potrzeby innych, okazuj im miłość 
  • Uważaj, żeby twoje serce nie było nieczułe i zimne 
  • Nie patrz na chrześcijaństwo jako zbiór zakazów i nakazów, ale kieruj się Bożą miłością