Dlaczego Jezus? - Kursy.SzukajacBoga.pl - Z Bogiem możesz zmienić swoje życie na lepsze!

Dlaczego Jezus?

Kim był Jezus? Jedynie postacią historyczna? Wielkim nauczycielem? Prorokiem? A może był kimś więcej? Jeśli Jezus jest Bogiem, to na czym polega wiara w Niego? Jak nawiązać z Nim osobista relacje, która może zmienić całe życie?

Kurs odpowiada na to i na wiele innych pytań.  Jest okazja do popatrzenia na swoje życie pod innym kątem.

Bezsprzecznie przez całe wieki Jezus był i nadal jest kontrowersyjną postacią dla wielu osób. Zobacz co inni mówili na jego temat:

W tym czasie żył pewien mądry człowiek zwany Jezusem. Był to człowiek dobry i sprawiedliwy. Wielu Żydów i ludzi innych narodowości stało się jego uczniami. Piłat skazał go na ukrzyżowanie i śmierć. Lecz jego uczniowie nie przestali w niego wierzyć. Mówili, że żyje i ukazał im się trzy dni po ukrzyżowaniu. Józef Flawiusz
Bez Jezusa Chrystusa nie tylko nie znamy Boga. Bez Jezusa Chrystusa nie znamy nawet siebie.
Blaise Pascal Dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi, i jedne Pan Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko - i my również. Tak więc mamy czcić Ojca jako Wszechmogącego Boga i Jezusa jako Pana, Mesjasza, Wielkiego Króla, Baranka Bożego, który został zabity i odkupił nas swoją krwią, czyniąc nas królami i kapłanami. Izaak Newton

Wierzę, że nie ma głębszej osoby, bardziej przepełnionej miłością, życzliwszej i doskonalszej niż Jezus. Nie tylko nie ma nikogo takiego, jak on. Nigdy nikogo takiego nie będzie. Fiodor Dostojewski Znam ludzi i mówię wam, że Jezus Chrystus nie jest tylko człowiekiem. Nie sposób porównywać go z jakąkolwiek inną osobą. Aleksander, Cezar, Karol Wielki i ja założyliśmy imperia. Na czym jednak opierał się nasz geniusz? Na sile. Jezus Chrystus oparł swoje imperium na miłości i w tej godzinie miliony ludzi byłyby gotowe dla niego umrzeć. Napoleon Bonaparte Nie chciałbym, aby ktoś powiedział o Chrystusie tę najbardziej nierozumną rzecz, którą nieraz się o Nim słyszy: "Mogę uznać w Jezusie wielkiego nauczyciela moralności, ale nie przyjmuję Jego stwierdzenia, że jest Bogiem". Akurat tego nie wolno nam mówić. Ktoś, kto byłby tylko człowiekiem, a zarazem mówił takie rzeczy jak Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem – niczym człowiek, który utrzymuje, że jest sadzonym jajem – albo szatanem z piekła rodem. Trzeba wybierać. Ten człowiek albo jest i był Synem Bożym – albo szaleńcem, lub czymś jeszcze gorszym. C.S. Lewis

Przez 3 lata nauczania Jezus skupiał się głównie na takich miejscach jak: Jerozolima, Kafarnaum, Betlejem, Nazaret, Tyberiada....

Sporo miejsc w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, poświęconych jest Jezusowi.  Uważany jest w niej za Boga i człowieka. Pismo Święte przestawia Jezusa Chrystusa jako przykład miłości do bliskich oraz nieprzyjaciół, pokornego i skromnego życia, przebaczającego pomimo wszystko (co niejednokrotnie wytykane jest jako jego słabość), a w końcu tego, który poświęcił swoje życie dla innych.

Leczenie chorych, wypędzanie złych duchów, chodzenie po wodzie czy też niespotykane dotąd mądre i zrozumiałe nauczanie w niedługim czasie przysporzyło Jezusowi wielu zwolenników. Dlatego właśnie przywódcy religijni starali się go pozbyć - uważali go za zbyt niebezpiecznego dla ich żydowskiej religii.

Został zdradzony przez jednego ze swoich najbliższych uczniów, pojmany i postawiony najpierw przed władzami religijnymi, a w końcu przed rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, który - umywając ręce - skazał Jezusa na śmierć. Trzy dni po tych wydarzeniach zmartwychwstał, pokonując moc śmierci, co po dzień dzisiejszy stanowi podstawę wiary chrześcijańskiej.

Stary Testament zawiera wiele przepowiedni na temat Mesjasza, m.in. jego przyjścia jako triumfującego Króla ustanawiającego swoje Królestwo. Opisują Mesjasza, jako Wybawiciela od grzechu. Jezus (Jeszu, Jeiszu) lub Nazarejczyk (Ha Nocri) jakiego znamy z chrześcijaństwa, nie jest jednak tym obiecanym Wybawicielem. A dogmat o boskości Jezusa z Nazaretu, nazywanie go Synem Bożym i jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, traktowane jest wręcz jako herezja.

Judaizm nie uznaje żadnego aspektu działalności Jezusa i nie uważa go za proroka, dlatego niewiele uwagi poświęca jego życiu i misji. Według wyznawców judaizmu, to wydarzenie jeszcze nie nastąpiło, dlatego Żydzi nadal oczekują Mesjasza. Jego "właściwe" przyjście pokrywać się będzie z powtórnym przyjściem, którego oczekują chrześcijanie. Jedynie Żydzi mesjanistyczni akceptują Jezusa jako obiecywanego Mesjasza i Syna Bożego. Obecnie w Izraelu żyje ich ok. kilkunastu tysięcy.

Koran wspomina o Jezusie, jako o proroku i zapowiedzianym wcześniej Mesjaszu, lecz nie jako o Synu Bożym, a jedynie wielkim człowieku. Tytuły określające Jezusa świadczą, iż uznawany jest przez Islam za kogoś wyjątkowego: Abd -Sługa, Nabil - Prorok, Rasul - Posłaniec, Al-Masih - Mesjasz, Kalima - Słowo Boże, Ruh - Duch Boży, czy Indżil - Ten, który przyniósł Pismo.

Koran potwierdza jego urodzenie z dziewicy, dzięki tej samej mocy, która stworzyła Adama. Opisuje dokonane cuda i uzdrowienia, które czynił jedynie dzięki woli i mocy danej mu od Boga. Został posłany na ziemię, by odnowić i potwierdzić podstawowe doktryny wiary w Boga. Koran w wielu miejscach ukazuje Jezusa podobnego chrześcijaństwu, jednak odrzuca to, co w chrześcijaństwie stanowi jeden z fundamentów wiary - prawdę o jego Boskości.

Islam zaprzecza również ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa. Choć nie ma w tym temacie pełnej zgodności, przyjmuje się, że Jezus po swojej śmierci został wskrzeszony i zabrany do nieba.