Jak pomóc alkoholikowi? Walka z uzależnieniem

Jak pomagać uzależnionym od alkoholu?

Co to jest uzależnienie? Jak je rozpoznać? W jaki sposób pomagać?

Jak pomagać uzależnionym od alkoholu?
Rozpocznij

Więcej informacji

Kurs "Jak pomagać uzależnionym od alkoholu?" został przeniesiony na naszą nową stronę dotyczącą zagadnień związanych z uzależnieniami DrugiKrok.pl.

Treść kursu

Jak pomagać uzależnionym od alkoholu?
1. Wprowadzenie
2. Czym jest uzależnienie?
Uzależnienie fizyczne
Uzależnienie psychiczne
3. Objawy uzależnienia od alkoholu
Utrata kontroli nad piciem
Głód alkoholowy
Zwiększona tolerancja na alkohol
Koncentracja życia na piciu
Uporczywe picie pomimo świadomości jego skutków
Zespół abstynencyjny
Nawroty
4. Potrzeba zmiany!
Etap 1: Brak świadomości problemu
Etap 2: Rozważanie zmiany
Etap 3 : Przygotowanie i podjęcie decyzji
Etap 4: Działanie na rzecz zmiany
Etap 5: Podtrzymanie
Etap 6: Nawrót
5. Nawiązanie relacji
Gotowość e-trenera
Wzmacnianie
Rady i rozwiązywanie problemów
Zachęcenie do autodiagnozy
Skierowanie do specjalistów
6. Zdrowie w aspekcie duchowym i psychicznym
Ewangelia i abstynencja
Podsumowanie
Co myślisz?
Opowiedz innym:-)
7. Gratulacje!

Opinie o kursie

Więcej: Kategoria: Uzależnienia
Więcej: Tematyka: Walka z uzależnieniem