Ugruntowanie wiary - Kursy
Ruch Chrześcijański Mt28

Ugruntowanie wiary

Bez dobrego zakorzenienia, roślina nie może się rozwijać. Dowiedz się, jak zapuścić korzenie swojej wiary w Jezusie Chrystusie i jak rozwijać z Nim więź każdego dnia.

Ugruntowanie wiary
Rozpocznij

Więcej informacji

W siedmiu częściach kursu dowiesz się m.in.:

  • kim jesteś w Bożych oczach i co posiadasz jako chrześcijanin;
  • jak możesz spędzać czas z Bogiem, rozmawiać z Nim i poznawać Jego Słowo (otrzymasz materiały z praktycznymi wskazówkami);
  • jak doświadczać Bożego przebaczenia;
  • skąd brać siły do życia zgodnego z Bożą wolą.

W przyjaznej atmosferze e-trener będzie cię wspierał w pogłębianiu znajomości i zrozumienie Słowa Bożego.

Kurs Ugruntowanie wiary został przygotowany przez Agape.pl - projekt Ruchu Chrześcijańskiego Mt28.

Treść kursu

Ugruntowanie wiary
1: Należę do Boga
Więź z Bogiem
Jestem pewien
Poznawanie Boga
Czas skupienia
Zastosowanie
2: Trwałość związku z Bogiem
Pewność więzi z Bogiem
Przebaczenie grzechów
Zbawienie z łaski
Zbawienie z łaski
Życie wieczne
Życie wieczne
Zastosowanie
3: Więź a wspólnota z Bogiem
O przebaczeniu
Znaczenie relacji
Znaczenie relacji
Wyznawanie grzechów
Zastosowanie
4: Życie w mocy Ducha
Wezwanie do świętości
Rola Ducha Świętego
Życie w Jego mocy
Pod wpływem Ducha
Zastosowanie
5: Droga ku dojrzałości
Rozwój człowieka
A. Zasady duchowego rozwoju
Oddani Słowu
Oddani modlitwie
Zastosowanie
B. Zasady duchowego rozwoju c.d.
Oddani wspólnocie
Oddani zgubionym bez Chrystusa
Zastosowanie
C. Piąty element
6: Podsumowanie
Pismo Święte
Duch Święty
Więzi z ludźmi
Twoja opinia
Zachęć innych
Co dalej?

Opinie o kursie

Więcej: Kategoria: Mt28
Więcej: Kategoria: Kursy partnerów