Rozwój wiary - Kurs
Ruch Chrześcijański Mt28

Rozwój wiary

Podobnie jak w każdej przyjaźni, zbudowanie więzi z Bogiem wymaga spędzania z Nim czasu, rozmowy i poznania Jego sposobu myślenia. W tej niezwykłej relacji równie ważne są posłuszeństwo Bożym zaleceniom i wsparcie innych wierzących.

Rozwój wiary
Rozpocznij

Więcej informacji

Być może znasz podstawowe zasady życia z Bogiem, ale brak ci pewności, że Jezus jest blisko ciebie, że cię nie opuści, słucha twoich modlitw. W sześciu lekcjach kursu dowiesz się m. in.:

●     jak nabrać pewności, że masz życie wieczne;

●     skąd wziąć siły do przynoszenia Bożych owoców;

●     jak rozwijać swoje życie modlitewne;

●     dlaczego każdy wierzący potrzebuje wspólnoty i jak wybrać odpowiednią dla siebie?

Towarzyszący Ci e-trener może podzielić się z tobą nie tylko wiedzą biblijną, ale i doświadczeniem.

Kurs Rozwój wiary został przygotowany przez Agape.pl - projekt Ruchu Chrześcijańskiego Mt28.

Treść kursu

Rozwój wiary
1: Chrześcijańska pewność
Życie wieczne w Chrystusie
Chrześcijańska Pewność
Chrześcijańska Pewność c.d.
Nowe życie
Nowe życie
Zastosowanie
2: Życie poddane Chrystusowi
Zwycięskie życie
Człowiek zmysłowy
Człowiek duchowy
Człowiek cielesny
Duchowe oddychanie
Duchowe oddychanie
Zastosowanie
3: Rozmowa z Bogiem
Czym jest modlitwa?
Wskazówki dotyczące modlitwy
Obietnice związane z modlitwą
Dyscypliny modlitewne
Zastosowanie
Zastosowanie
4: Autorytet Pisma Św.
Czyje to Słowo?
Studiowanie Biblii
Przygotowanie do studium
Plan studium
Zastosowanie
Zastosowanie
5: Wielkie znaczenie Kościoła
Pierwsza wspólnota
Kościół lokalny
Nauka kościoła lokalnego
Zastosowanie
Zastosowanie
6: Mów o Nim
Zgubieni bez Jezusa
Boże polecenie
Motywacja Pawła
Boże dary
Zastosowanie
7: Podsumowanie
Pismo Święte
Duch Święty
Więzi z ludźmi
Twoja opinia
Zachęć innych
Co dalej?

Opinie o kursie

Więcej: Kategoria: Mt28
Więcej: Kategoria: Kursy partnerów